CURS DE DESCENS DE BARRANCS-INICIACIÓ

Dissabte 15 i Diumenge 16 de Gener 2022

Càrrega horaria: 15 hores

CONTINGUTS:

Com a introducció de l’activitat, en el curs d’iniciació es veuran les següents matèries:

– Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.

– Coneixement i ús del material personal.

– Tècniques de progressió sense corda.

– Tècniques bàsiques de progressió amb corda.

– Principals nusos emprats en el descens de barrancs.

– Preparació física i psicològica.

– Interpretació de croquis i ressenyes

REQUISITS:

– És imprescindible per poder fer el curs estar federat de l’any en curs. En el cas de no estar federat es tramitarà una llicència inclosa en el preu.

– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.

– Saber nedar.

* El preu inclou el material de cada participant (arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc), així com el material comú (motxilles, mosquetons i cordes).

** No està inclòs el transport ni la manutenció, ni el lloguer del neoprè.

RÀTIO: 1 Tècnic – 6 Alumnes

Curs impartit per tècnics oficials de la FBME

PREUS:

100 € Federats / 165 € No Federats (Inclou llicència federativa 2022)

INSCRIPCIONS:

ebam@fbmweb.com