Data: dissabte, 09 de marçl 2023

Lloc: Serra de Tramuntana

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, organitza la Trobada de Torrents de la Dona. Dirigida principalment, a dones barranquistes on també hi podran participar homes, si bé la direcció i guiat dels barrancs a realitzar serà exclusivament per part de les nostres barranquistes.

Podran participar totes i tots els esportistes que tinguin llicència federativa de la FBME AUT 2 o superior, si bé s’acceptaran llicències de muntanya d’altres comunitats que cobreixin el descens de barrancs dins de la nostra comunitat.

La inscripció és de 5€ per un màxim de 60 participants. El termini d’inscripció finalitza el dijous 07 de març

La trobada consistirà en el descens d’una sèrie de barrancs proposats pel Comitè de Barrancs de la FBME, dels quals hi haurà dos torrents secs i dos aquàtics. Els aquàtics es determinaran dies abans de la trobada en funció del cabal que portin.

Hi haurà uns punts de trobada pel dissabte 09 de març en funció del torrent a fer. Cada grup estarà dirigit per una dona tècnica de barrancs o una dona amb experiència acreditada en el descens de barrancs. La FBME disposarà de tècnics de barrancs perquè acompanyin els grups per donar-li més seguretat.

Les interessades a participar a la trobada hauran d’escollir el barranc a realitzar en funció de la seva experiència, la qual en alguns casos haurà de ser acreditada.

Cada esportista haurà de portar el seu propi material de progressió a barrancs.

Cada esportista haurà de tenir tramitada l’autorització de medi ambient per a la pràctica de barranquisme a la serra de tramuntana.  Enllaç per a la tramitació: Govern de les Illes Balears (caib.es)

INSCRIPCIONS: en la nostra plataforma web. Enllaç directe aqui.