GRUP DE TECNIFICACIÓ  DE BARRANQUISME  FBME 2023-2024

El grup de tecnificació de Barranquisme FBME pretén ser una plataforma per fomentar la millora de les habilitats per a la práctica del barranquisme. Per al procés selectiu a on es valorarà el nivell físic-tècnic dels aspirants, es triaran fins a 10 joves (meitat al·lotes i meitat al·lots, sempre que es compleixin els mínims) d’entre 10 i 16 anys per  i 6 joves (meitat al·lotes i meitat al·lots, sempre que es compleixin els mínims) d’entre 17 i 25 anys per formar part durant el bienni 2023-2024 del grup de tecnificació en barranqjuisme.

Una vegada rebuts els currículums esportius dels/les joves aspirants, els candidats pre-seleccionats per a dur a terme les proves de selecció són els següents:

 

GRUP TRAMUNTANA 17 a 25 anys

1.- Francesc Gallego i Simonet

2.- Martí Turrión Más

3.- Aina Fanals Ramis

4.- Jaume Vich Juan

5.- Xavier Amengual Juan * *

6.- Didac Nicolau Grubel

7.- Mateu Marques Pascual **

 

** Fora rang d’edat

 

GRUP FERRERETS 10 a 16 anys

1.- Joan Beltran Amoedo

2.- Telma Nieto Caravaca

3.- Marc Nieto Caravaca

4.- Pablo Martinez Riera

5.- Julia Mira Ramis

6.- Luis Aviles Cebrian

7.- María Munar Isern

 

Els quals queden convocats a una reunió:

Dilluns 23 a les 19 hores per al grup TRAMUNTANA i a les 19,30 hores per al grup FERRERETS, al Palma Arena. En aquesta reunió, s’explicarà el procediment que es durà a terme a les proves de selecció, així com les motivacions, objectius i de l’equip i també els requeriments dels aspirants.

Aquesta comunicació també es farà personalment als pre-seleccionats.

DOCUMENT OFICIAL: