DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Els Tècnics Federatius a Muntanya són esportistes experts que tenen una formació de qualitat de les modalitats i especialitats del muntanyisme.

Els seus objectius són la divulgació, formació, promoció i pràctica de les modalitats i les especialitats del muntanyisme dins l’àmbit federatiu i dins dels seus clubs afiliats.

Per això se’ls dotarà d’una formació específica amb els coneixements encaminats a la iniciació i promoció del muntanyisme als clubs adscrits i la pròpia a la FBME, coordinant i dirigint activitats de muntanyisme, transmetent els coneixements tècnics de cada disciplina i els valors del muntanyisme.

COMPETÈNCIES

Els tècnics federatius de muntanya tenen competència exclusivament dins làmbit federatiu i podran aportar les seves funcions dins de totes les activitats promogudes per la federació i/o clubs afiliats. Podran dirigir aquestes activitats com a tècnic federatiu en terreny de baixa o mitja muntanya dins un club afiliat a la FBME o la FBME.

Les seves funcions són estrictament de manera benèvola i mai no tindrà competències professionals. No podran tenir una retribució mercantil ni laboral.

Per exercir de Tècnic Federatiu, sempre es tindrà la llicència de Tècnic expedida per la FBME l’any en curs, aquesta llicència va lligada a una assegurança de Responsabilitat civil.

Les atribucions tècniques de Tècnic Federatiu de Muntanyisme, seran la de sortides a la muntanya per senders senyalitzats. Seran atribucions exclusives dels tècnics federatius a les diferents especialitats del muntanyisme (Mitja Muntanya, Escalada, Barranquisme, Marxa Nordica i altres), situacions que es necessitin cordes per a la progressió, passos exposats de muntanya, totes les activitats que es realitzin per terreny nevat i totes les activitats que s’utilitzin tècniques de les especialitats de l’escalada, barranquisme i alpinisme, i queden fora de les atribucions del Tècnic Federatiu de Muntanyisme.

Després d’haver obtingut la titulació de Tècnic Federatiu de Muntanyisme, es podrà optar a realitzar la formació de Tècnic Federatiu de les diferents especialitats (Mitja Muntanya, Escalada, Barranquisme, Marxa Nordica i altres).

REQUISITS

Ser major d’edatEstar en possessió de la llicència federativa FBME de l’any en curs i haver tingut cursada la de l’any anterior.Estar en possessió del títol d’ESO o equivalents.No tenir cap lesió o malaltia que impedeixi el desenvolupament de les classes pràctiques.Tenir el certificat de No delictes sexuals (protecció de menors)Tenir tot el material específic del muntanyisme i l’especialitat que curseu

PREUS

El preu de tot el curs és de 200 €, que inclou la matrícula dels tres blocs, el material didàctic en format digital i el certificat d’aprofitament del curs. No inclou els desplaçaments, allotjament, material ni manutenció durant el curs.

Els aspirants que suspenguin o no cursin algun dels blocs, tindran 24 mesos per fer-los satisfactòriament per a l’obtenció de la titulació.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions i el pagament del curs es faran a través del web de la federació. Els clubs tenen fins al dia 15 d’abril per inscriure el seu esportista proposat pel curs. A partir del dia 16 d’abril, si hi ha places lliures, els clubs podran inscriure més esportistes fins a completar les places disponibles.

Els currículums i els documents que consideri cada esportista que hagi d’adjuntar al seu currículum, s’hauran d’enviar al correu de l’EBAM ebam@fbmweb.com

Per favor, abans de gestionar res, LLEGIU EL DOCUMENT OFICIAL on trobareu, programa del curs, contingut, material obligatori… I tota la informació corresponent i relacionada per a l’inscripció del curs.

DOCUMENT OFICIAL: