Dissabte 27 i Diumenge 28 de Gener 2024

De 8:00am a 16:00pm ambdós dies

Carrega horària: 15 hores

CONTINGUTS

Com a introducció de l’activitat, en el curs de primers auxilis a la muntanya es veuran les següents matèries: 

Introducció als primers auxilis en el medi natural.Primera actuació davant un accident a la muntanya..Principals lesions traumàtiques a la muntanya.Immobilitzacions de fortuna i mobilitzacions de ferits.Embenats a la muntanya.Hipotèrmia: valoració i actuacions.La farmaciola ideal pels primers auxilis al medi natural.Actuació davant una obstrucció de la via aèria per un cos estrany: OVACE.Reanimació Cardiopulmonar Bàsica en entorns allunyats:

o Canvi de paradigma a l’avaluació inicial d’una ACR: XABCDE vs ABCDE.

o Desfibril·lació elèctrica a la muntanya.

REQUISITS

– És imprescindible per poder fer el curs estar federat de l’any en curs.

– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.

RÀTIO: 1 Tècnic -10 Alumnes

*Curs impartit per tècnics oficials de la FBME amb titulació sanitària

Màxim 20 places

PREU: 40€ Federats

INSCRIPCIONS: