OBJECTIUS
Conèixer i posar en pràctica de forma segura i autònoma les tècniques avançades  per als descens de barrancs en condicions d’alta dificultat.

CONTINGUTS
Com a introducció de l’activitat, en el curs avançat es veuran les següents matèries:

– Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.

– Tècniques i maniobres avançades de descens de barrancs amb i sense corda.

– Material personal.

– Ampliació del material específic.

– Ampliació dels principals nusos emprats en el descens de barrancs.

– Preparació física i psicològica.

– Nocions bàsiques d’autorescat.

RATIOS
1 Professor – 4 alumnes.

TEMPORALITZACIÓ
Sortida pràctica dissabte 7 de maig:  de 9 a 17 h.

Sortida pràctica diumenge 8 de maig   de 9 a 17h.

 REQUISITS
– És imprescindible per poder fer el curs estar federat en modalitat B de l’any en curs.   En el cas de no estar federat es tramitarà la llicència per al 2022  inclosa en el preu.

– Tenir experiència en barrancs, hauran d’aportar relació de barrancs fets

– Tarifa per a federats: 130 €. No federats: 225 €

   Els que hagin fet el mòdul d´iniciació amb l´EBAM el preu serà de 100 €

– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.

– Saber nedar.


Inscripcions:
ebam@fbmweb.com

Pot realitzar el pagament al compte de Caixa Colonya Pollença ES8720560007812021791021, ha de posar el nom complet i DNI.

Mínim 4 alumnes perquè es pugui fer el curs

 

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE

Arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc, Jumar, microtraxion, machard
Sabata esportiva, sola de goma amb protecció al turmell, roba esportiva i de recanvi, motxilla lleugera, menjar (tipus entrepà, barretes energètiques, fruits secs), 1’5L. d’aigua.

OBSERVACIONS
– No està inclòs el transport ni la manutenció.

– No està inclòs el lloguer de neoprè.