OBJECTIU DEL CURS:

Conèixer i posar en pràctica de forma segura i autònoma les tècniques avançades per als descens de barrancs en condicions d’alta dificultat.

 

CONTINGUTS:
Com a introducció de l’activitat, en el curs avançat es veuran les següents matèries:

Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.Tècniques i maniobres avançades de descens de barrancs amb i sense corda.Material personal.Ampliació del material específic.Ampliació dels principals nusos emprats en el descens de barrancs.Preparació física i psicològica.Nocions bàsiques d’autorescat.

RATIO:
1 Professor per 4 alumnes.

 

TEMPORALITZACIÓ:
– Sortida pràctica, dissabte, 7 de maig de 9 a 17 h.
– Sortida pràctica, diumenge, 8 de maig de 9 a 17h.

 

REQUISITS:

És imprescindible per poder fer el curs estar federat/da en modalitat B de l’any en curs.
En el cas de no estar federat es tramitarà la llicència per al 2022 inclosa en el preu*.Tenir experiència en barrancs, hauran d’aportar relació de barrancs fets.No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.Saber nedar.

PREU DEL CURS:

Federats/des: 130 €.

No federats/des: 225 €
*Els que hagin fet el mòdul d´iniciació amb l´EBAM el preu serà de 100 €

 

INSCRIPCIONS:

Per poder inscriurer-te al CURS DE BARRANCS (nivell avançat) aquestes son les passes a seguir:

Realitzar l’abonament del curs per transferència bancària al nº de compte de Caixa Colonya:
ES87 2056 0007 8120 2179 1021, indicant el nom complet i DNI al concepte.Omplir la fitxa (del botó verd que está més abaix)Enviar justificant de pagament i la fitxa correctament omplerta per mail a l’adreça electrònica: ebam@fbmweb.com

IMPORTANT: Mínim 4 alumnes perquè es pugui fer el curs.

 

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE:
Arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc, Jumar, microtraxion, machard, Sabata esportiva, sola de goma amb protecció al turmell, roba esportiva i de recanvi, motxilla lleugera, menjar (tipus entrepà, barretes energètiques, fruits secs), 1’5L. d’aigua.

 

OBSERVACIONS:

No està inclòs el transport ni la manutenció.No està inclòs el lloguer de neoprè.