LLOC:
Part teòrica: Casal de federacions Avda. Uruguai s/n – Palma Arena 07010 Palma
Part pràctica: Centre Indorwall Mallorca

OBJECTIUS
Formació destinada a dotar a les competicions de Escalada de l’equip arbitral adequat pera la seva supervisió i arbitratge. Els alumnes que finalitzin i aprovin el curs obtindran el títol d’àrbitre de Escalada, coneixerà a la perfecció el reglament de Escalada de competició i el faran complir en les competicions que siguin designats.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ
Aquesta titulació federativa capacita per realitzar les funcions d’arbitratge en tot tipus de competicions d’Escalada, reconegudes per la FBME dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

PERFIL DEL PROFESSORAT

– Director del curs, àrbitre d’Escalada FEDME en mes de 3 anys de experiència i coneixements acreditats en cada una de las àrees a tractar (Francisco Durá Sempere, Àrbitre FEDME).

Serà el responsable de atendre les necessitats dels alumnes i del resta de professorat, realitzarà l’evolució final, tant en redacció con en avaluació.

– Professors en reconegut prestigi i qualitat en assignatures en concret

            Fernando Talens, responsable jurídic de la FBME

            Javier Perelló, Doctor en traumatologia

Tots aquests seran designats per l’Escola Balear d’Activitats de Muntanya (EBAM)

CONTINGUT, PROGRAMA I HORARIS:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: A través de la nostra plataforma d’inscripcions.