22 de febrer: Penyal des Migdia pel Pas des Marget.