DIUMENGE, 13 D’OCTUBRE 2019: Aquesta sortida ha quedat SUSPESA.

  • Guia/ Responsable: Miquel Cirer