PRESENTACIÓ DEl LLIBRE “TORRES I TALAIES COSTANERES”

dels nostres companys Vicenç Sastre i Àngel Aparicio.

El dissabte 25 de maig a les 12:00 h. a la Llibreria Quars, al carrer de Parellades, 12 de Palma.