5 de desembre: Petra. Vall de la Nou.

  • Guies: Pere Segura (estudiós del sistema hídric de la vall de la Nou) i Miquel Serra.
  • Responsables: Miquel Serra (608159099) / Guillem Daviu (610207568)
  • Descripció: Recuperam la sortida que no vam poder fer el passat mes de Novembre. Excursió pels termes de Petra i Manacor. Anirem de Petra al Bosc Vell passant per la vall de la Nou. És una excursió quasi completament plana, d’una dificultat mitjana per la duració de la caminada, que serà, aproximadament sense comptar aturades, d’unes 5-6 hores

Un dels objectius importants de la sortida és conèixer la vall de la Nou i els seus sistemes hídrics, que nodreixen abundants arbres fruiters: tarongers, caquiers, noguers… El fruit d’aquests darrers és la causa del topònim del lloc, que conserva encara una comunitat de regants ben activa. Partirem del poliesportiu de Petra, davant el cementeri del poble. Pel camí de Son Fogó anirem cap a Son Roca i sa Valleta, passant per la font de n’Orenga. Seguint un camí de terra paral·lel al torrent de na Borges (aquí també anomenat torrent de sa Valleta), entrarem dins el terme de Manacor i arribarem a la font de na Memòria, l’aportació d’aigua més important de la vall de la Nou. Veurem el sistema de reguiu i el que resta dels molins paperer i draper. Travessarem el torrent de na Borges diverses vegades i entrarem de bell nou dins el terme de Petra. Després de la possessió del Bosc Vell, arribarem a la carretera Petra – Son Serra de Marina, on ens recollirà l’autocar

  • Inscripció prèvia a Secretaria.
  • Preu: socis, 12 €; no-socis, 17 € (+5 € assegurança temporal, si escau)
  • Sortida: a les 8.30 h amb autocar de la plaça del Tub de Palma