15 de novembre: Lluc, el cor de la Serra.

  • Guies: Guillem Daviu.
  • Responsables: Guillem Daviu (610207568) i Miquel Serra (608159099)
  • Itinerari: : Pujarem a Lluc pel camí vell des de Caimari i, al coll de la Bataia, ens desviarem per arribar a Menut pel coll del mateix nom. Aquí tendrem una visita guiada per un membre d’IBANAT. A continuació davallarem a Lluc, on tendreu ocasió de visitar allò que més vos agradi amb el dossier que ens ha fet en Miquel Cirer, així com amb les orientacions i informacions que es facin dins l’autocar micro en mà. Vos vendran ganes de tornar-hi, sols/soles o en companyia. 3-4 hores de caminar efectiu
  • Inscripció prèvia a Secretaria.
  • PREU: socis, 12 €; no-socis, 17 € (+5 € assegurança temporal, si escau)
  • Sortida: a les 8:30 h amb autocar des de la Plaça del Tub

[