De l’excursió del passat dimecres festiu, dia 1 de maig, us mostram aqueixes fotos que ens cedeix en Biel Llull.