Hem realitzat la clàssica excursió de la 0 a 1398. En aquesta ocasió en Biel Pons, i ajudat per en Bernat Coll i n´Agustí Rodriguez, ens han conduït pel pas des Marge II i altres indrets, per assolir la cota emblemàtica del Penyal del Migdia. Hem tengut un dia emboirat i no hem pogut gaudir de vistes. Les fotos han estat cedides pel responsable de la secció, en Miquel Calafell, més quatre fotos cedides per na Xisca Castell.