Adjuntam les fotografies cedides per na Carme Vidal.