Procedim a canviar la data que surt publicada a les activitats anuals, de la clàssica excursió que solem fer pel mes de juny al torrent de Pareis, per motius organitzatius i festius. La nova data serà l’1 de juliol.
Oportunament s’enviarà la informació que pertoca.