Es fa saber a qui vulgui presentar una candidatura per la renovació de la Junta Directiva del GEM, que en virtut de l’article 60 del decret 147/1997 del Govern de les Illes Balears i de l’article 46è dels estatuts del Club, que és obligatori presentar juntament amb la llista 20 signatures o avals de Socis del GEM.

Nom i llinatges de l’avalador amb la següent llegenda: don suport amb la meva signatura a la candidatura encapçalada per …

Signat per la Comissió Electoral