26 de març: Calicant.

  •  Guia: Tomàs Bosch.
  • Responsable: Magdalena Coll.
  • Itinerari: Camí de l’Infern – Cases de Calicant – Font de Ses Piquetes – Coll Paredat – Puig Calicant .
  • Inscripció prèvia a Secretaria.
  • Sortida amb autocar a les 08.30 hores des de la plaça des Tub.
  • Preu: socis, 11 €; no-socis, 16 € (+ 5 €, assegurança temporal, si escau)