Per motius personals s’ha hagut de suspendre l’excursió de “Dies Feiners” del dia 14 de maig a la Tossa de Llamp i Cuculla de Fartàritx.
Es realitzarà el dia 21 enlloc de fer la Talaia Moreia.