Assemblea general de socis, convocatòria.

Com cada any, celebram les assemblees generals de socis, Ordinària i Extraordinària, a les quals estau tots convidats.

Recordau que aquest és el fòrum adequat i legítim que teniu tots els socis per expressar les vostres opinions, suggeriments i queixes a la Junta Directiva, així com noves propostes per a l’any 2018.

La cita serà el divendres 24 de novembre, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria. Us esperam!

 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
 • Balanç de socis i sòcies 2017.
 • Balanç d’activitats realitzades el 2017.
 • Presentació del programa d’activitats per a l’any 2018.
 • Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i balanç econòmic.
 • Modificació de quotes per a l’any 2018. •
 • Projecte de pressupost de l’exercici 2018.
 • Propostes formulades per la Junta Directiva.
 • Propostes formulades pels socis.
 • Torn obert de paraules.

Les propostes formulades pels socis només podran ser sotmeses a votació si estan avalades per un mínim de 20 socis, majors d’edat, i es presenten a Secretaria almenys amb set dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea. Els llibres i balanços del club es poden consultar a Secretaria en horari d’oficina i prèvia sol•licitud de cita a l’efecte.

Acabada aquesta Assemblea es procedirà a l’Assemblea Extraordinària, que tindrà un únic punt:

 • Modificació de quotes per a l’any 2018, a proposta de la Junta Directiva (punt que podria no ser presentat a l’Assemblea, ja que està pendent de factors com el possible augment de cost de les assegurances federatives i de l’estudi econòmic de la Tresoreria del GEM per a l’any que ve).

La vostra participació és necessària per anar endavant, ja que l’esperit del GEM es manté gràcies al treball de persones que creuen en l’associacionisme i el voluntariat, i dediquen una estona del seu temps a algun càrrec de la Junta, així com a diverses seccions i comissions de la nostra entitat.

Al final de l’Assemblea se servirà un petit àpat.