Assemblea general de socis 2020.

Aquest divendres dia 20 de novembre es realitzarà l’Assemblea Anual de Socis del GEM, a les 17.30 en primera convocatòria; i a les 18.00 hores en segona convocatòria.

Aquest any, degut a les circumstàncies actuals, aquesta assemblea es realitzarà exclusivament per via telemàtica. 5 minuts abans del començament, rebreu un correu electrònic amb un enllaç per poder accedir a l’Assemblea.

El contingut de l’Assemblea és el següent:

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea de l’any 2019.
  • Memòria de les activitats 2019-2020.
  • Liquidació del pressupost de l’exercici anterior, balanç econòmic i aprovació de comptes.
  • Projecte de pressupost per a l’any 2021.
  • Projecte d’activitats per a l’any 2021.
  • Propostes formulades per la Junta.
  • Propostes formulades pels socis.
  • Torn obert de paraules.

Per un correcte desenvolupament de la sessió, vos demanem que, mentre algú parli, apagueu els vostres micròfons per tal d’evitar soroll de fons.

Malauradament, aquest any no hi haurà la tradicional picada que es fa a la cloenda de l’assemblea.

Vos animem a participar a l’assemblea, per tal de conèixer els vostres dubtes, inquietuds o suggeriments.

 

Atentament,

La Junta Directiva del GEM